Fundacja Poznański Dom Seniora - Dom Seniora - Dom Opieki Poznań

tel. + 48 502 176 456 / 61 8 148 777 e-mail: fundacja@poznanskisenior.plŁAZIENKI BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Program "Łazienki bez barier architektonicznych" skierowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych a realizowany poprzez wymianę wanien na kabiny natryskowe.

Program kierujemy przede wszystkim do mieszkańców Gminy Dopiewo.

Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z Fundacją.