Fundacja Poznański Dom Seniora - Dom Seniora - Dom Opieki Poznań

tel. + 48 502 176 456 / 61 8 148 777 e-mail: fundacja@poznanskisenior.plSzkolenia  Opiekun/ Opiekunka osób starszych
Nowość- Szkolenia prowadzone są w dwóch wariantach:
- Normalnym, z myślą o zatrudnieniu w Polsce
- Z podstawą języka angielskiego dla poszukujących pracy za granicą. Część zajęć praktycznych prowadzona będzie z udziałem  lektora języka angielskiego, który wprowadzi podstawowe słownictwo potrzebne przy opiece nad osobami starszymi.

Program:
Zajęcia teoretyczne  - 50 godzin  lekcyjnych
- Opieka nad osobami starszymi – wprowadzenie 5 h
- Zasady higieny i pielęgnacja osób starszych 10 h
- Profilaktyka zdrowotna i zasady żywienia 5 h
- Komunikacja 5 h
- Organizacja czasu wolnego 5 h
- Uwarunkowania psychologiczne, rodzinne i środowiskowe funkcjonowania osób starszych 5 h
- Choroby okresu późnej dorosłości 5 h
- Interwencja kryzysowa i pierwsza pomoc przed medyczna 10 h

 Praktyki  - 20 godzin lekcyjnych w ośrodku dla osób starszych prowadzonym przez Fundację w Skórzewie lub w placówkach i stowarzyszeniach współpracujących

Szkolenie zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikatem

Fundacja Dworek Skórzewski z dniem 27 czerwca została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Fundacja dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, szkolenia prowadzone są metodami interaktywnymi z naciskiem na formę warsztatową, gwarantującą nabycie jak najszerszych umiejętności praktycznych.

Tryb i cennik:

Szkolenie w trybie weekendowym  - 4 weekendy sobota/ niedziela po 10 godzin lekcyjnych
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia i noclegu na miejscu w ośrodku.
Więcej informacji na :
www.fundacjadworekskorzewski.pl
mail dworekskorzewski@gmail.com
tel. 667 451 913