Fundacja Poznański Dom Seniora - Dom Seniora - Dom Opieki Poznań

tel. + 48 502 176 456 / 61 8 148 777 e-mail: fundacja@poznanskisenior.plPrzedmioty a aukcje!!!

Zapraszam serdecznie do przekazywania przedmiotów Fundacji Dworek Skórzewski na aukcje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na realizowanie celów Fundacji, w tym pomoc seniorom, projekty kulturalno - oświatowe, Dom Dziennego Pobytu w Skórzewie oraz kształcenie osób, które chcą rozwijać kwalifikacje w zakresie opieki na osobami starszymi.

więcej informacji biuro@fundacjadworekskorzewski.pl lub 511068713