Fundacja Poznański Dom Seniora - Dom Seniora - Dom Opieki Poznań

Teraz także Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów i opieka w miejscu zamieszkania dla osób starszych - więcej informacji pod numerem + 48 502 176 456  oraz adresem e-mail biuro@fundacjadworekskorzewski.plPrzedmioty a aukcje!!!

Zapraszam serdecznie do przekazywania przedmiotów Fundacji Dworek Skórzewski na aukcje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na realizowanie celów Fundacji, w tym pomoc seniorom, projekty kulturalno - oświatowe, Dom Dziennego Pobytu w Skórzewie oraz kształcenie osób, które chcą rozwijać kwalifikacje w zakresie opieki na osobami starszymi.

więcej informacji biuro@fundacjadworekskorzewski.pl lub 511068713